СУ "Методий Драгинов"

Документи

   Годишен план за дейността на училището за 2018/2019 учебна година

 

   Актуализиран правилник за дейността на СУ "Методий Драгинов" за учебната 2018/2019 година

 

   Училищен учебен план за 2018/2019 учебна година - част 1

Училищен учебен план за 2018/2019 учебна година - част 2

 

    Стратегия за развитие на СУ "Методий Драгинов" за периода 2016 - 2020 година

 

    План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на училището за периода 2016 - 2020 година

 

   План на училищния координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище

 

   Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения

 

   График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за ученици в самостоятелна форма на обучение - януарска сесия на учебната 2018/2019 година

 

   Отчети за изпълнение на бюджета

 


Форми на
обучение


Проекти

Профил на
купувача


Документи

Директория
на Директора