УЧИЛИЩЕ ПОСЛАНИК НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Още

Какво знаете за институциите на Европейския съюз?

Повечето хора се затрудняват да отговорят на този въпрос.

А знаете ли, че институциите са 7?

ЕП

Европейски парламент

ЕК

Европейска комисия

СЕ

Съветът

Основни дейности

за развитие в посока към активно европейско гражданство

ОСВЕДОМЕНОСТ

Запознат ли си

с Европейския съюз?

ИНФОРМИРАНОСТ

Запознай се

с Европейския съюз

ОБУЧЕНИЕ

Придобий

демократични умения

АКТИВИРАНЕ

Твоят глас

в Европейския съюз

Нашите последни дейности

5 февруари 2020 г.

Младшите посланици се срещнаха с Илияна Йотова...

5 февруари 2020 г.

Младшите посланици посетиха Дома на Европа

11 февруари 2020 г.

В деня за безопасен интернет младшите посланици запознаха учениците...