СОУ "Методий Драгинов"

История и цивилизация за 5 клас

по старата учебна програма (до учебната 2015/2016 година)

"Историята е полезна не защото четем в нея миналото, а защото четем в нея бъдещето."

Ж.Б.Сей, френски учен

       

първобитни хора           хан Крум          цар Симеон          жени

    В пети клас се изучаваше един пълен курс по родна история -
от най-ранната поява на човека по българските земи до края на ХVІІ век.

учебник по история за 5 клас

 

В СОУ "Методий Драгинов" използвахме по старата учебна програма учебника по история и цивилизация на издателство "Просвета".

Автори: Райна Гаврилова, Пламен Павлов, Румяна Кушева

 

 

 

  Презентации по история за 5 клас

 1. Презентация по история за Историята и нейните източници

 2. Презентация по история за Българските земи през праисторическата епоха

 3. Презентация по история за Цивилизацията на древните траки

 4. Презентация по история за Югоизточна Европа през Античността

 5. Презентация по история за Наследството на древните цивилизации

 6. Презентация по история за Поява и разпространение на християнството

 7. Европа между Античността и Средновековието

 8. България - огнище на древни цивилизации

 9. Древните българи - наши предшественици

 10. Презентация по история за Славяните във Великото преселение на народите

 11. Презентация по история за Раждането на средновековна България

 12. Презентация по история за Утвърждаване на езическа България

 13. Презентация по история за България - християнска държава

 14. Презентация по история за Начало на старобългарската книжовност

 15. Презентация по история за Могъщество при цар Симеон

 16. Презентация по история за Златният век на старобългарската култура

 17. Презентация по история за Старите столици Плиска и Велики Преслав

 18. Презентация по история за Българското царство при цар Петър

 19. Презентация по история за Цар Самуил в защита на българското царство

 20. Презентация по история за Българските земи под властта на Византия

 21. Презентация по история за Възстановяване на българското царство

 22. България водеща сила в европейския югоизток

 23. Презентация по история за Период на упадък и зависимост от татарите

 24. Презентация по история за България при цар Иван Александър

 25. Презентация по история за Българското средновековно общество

 26. Презентация по история за Светът на средновековните българи

 27. Презентация по история за Българските средновековни градове

 28. Презентация по история за Българите в средновековна Европа

 29. Презентация по история за Гибелта на средновековна България

 30. Презентация по история за Съпротива срещу османците до средата на ХVв.

 31. Презентация по история за Ислямът - новата религия в Югоизточна Европа

 32. Презентация по история за Устройство на Османската империя

 33. Презентация по история за Пирамидата на османското общество

 34. Презентация по история за Промени в живота на българите

 35. Презентация по история за Съпротива срещу османската власт ХVІ-ХVIIвек

 36. Презентация по история за Християнската вяра - опора на българите

 37. Презентация по история за Рилският манастир

 38. Презентация по история за Колективните опори на българите

 39. Презентация по история за Българските градове в Османската империя

 40. Презентация по история за Мозайката от общности в българските земи

 41. Презентация по история за Българите и европейският свят през ХVІ-ХVІ век  Тестове по история за 5 клас по уроци

 1. Тест по история за 5 клас върху урока "Историята и нейните източници"

 2. Тест по история за 5 клас върху урока "Българските земи през праисторическата епоха"

 3. Тест по история за 5 клас върху урока "Цивилизацията на древните траки"

 4. Тест по история за 5 клас върху урока "Югоизточна Еврпопа през Античността"

 5. Тест по история за 5 клас върху урока "Наследството на древните цивилизации"

 6. Тест по история за 5 клас върху урока "Поява и раззпространение на християнството"

 7. Тест по история за 5 клас върху урока "Югоизточно Европа между античността и средновековието"

 8. Тест по история за 5 клас върху урока "България - огнище на древни цивилизации"

 9. Тест по история за 5 клас върху урока "Древните българи в Европа"

 10. Тест по история за 5 клас върху урока "Славяните във Великото преселение на народите"

 11. Тест по история за 5 клас върху урока "Раждането на средновековна България"

 12. Тест по история за 5 клас върху урока "Утвърждаване на езическа България в Европа"

 13. Тест по история за 5 клас върху урока "България - християнска държава"

 14. Тест по история за 5 клас върху урока "Начало на старобългарската книжовност"

 15. Тест по история за 5 клас върху урока "Могъщество на България - цар Симеон Велики"

 16. Тест по история за 5 клас върху урока "Златният век на старобългарската култура"

 17. Тест по история за 5 клас върху урока "Старите столици Плиска и Велики Преслав"

 18. Тест по история за 5 клас върху урока "Българското царство при цар Петър"

 19. Тест по история за 5 клас върху урока "Цар Самуил в защита на българското царство"

 20. Тест по история за 5 клас върху урока "Средновековна България 7. - началото на 11. век"

 21. Тест по история за 5 клас върху урока "Българските земи под властта на Византия"

 22. Тест по история за 5 клас върху урока "Възстановяване на българското царство"  Тестове по история за 5 клас върху всичко изучено до урока

 1. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Българските земи през праисторическата епоха"

 2. Тест по история за 5 клас върхувсичко изучено до урока "Цивилизацията на древните траки"

 3. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Югоизточна Еврпопа през Античността"

 4. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Наследството на древните цивилизации"

 5. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Поява и раззпространение на християнството"

 6. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Югоизточно Европа между античността и средновековието"

 7. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "България - огнище на древни цивилизации"

 8. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Древните българи в Европа"

 9. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Славяните във Великото преселение на народите"

 10. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Раждането на средновековна България"

 11. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Утвърждаване на езическа България в Европа"

 12. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "България - християнска държава"

 13. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Начало на старобългарската книжовност"

 14. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Могъщество на България - цар Симеон Велики"

 15. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Златният век на старобългарската култура"

 16. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Старите столици Плиска и Велики Преслав"

 17. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Българското царство при цар Петър"

 18. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Цар Самуил в защита на българското царство"

 19. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Средновековна България 7. - началото на 11. век"

 20. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Българските земи под властта на Византия"

 21. Тест по история за 5 клас върху всичко изучено до урока "Възстановяване на българското царство"

Групи тестови задачи

  Тестовете по история за 5 клас върху всичко изучено до момента са съобразени изцяло с учебника по история и цивилизация на издателство "Просвета". Във всеки тест след 9. урок има по един случайно избран от следните групи въпроси:
 1. Тестови задачи по история за факти и събития ("Какво?", "Как?", "Колко?")
 2. Тестови задачи по история за хронология, подреждане, синхронност на събития ("Кога?")
 3. Тестови задачи по история за личности и владетели ("Кой?")
 4. Тестови задачи по история за понятия
 5. Тестови задачи по история изображения, карти, схеми, диаграми
 6. Тестови задачи по история за исторически извори и описания
 7. Тестови задачи по история за промени, религии, празници
 8. Тестови задачи по история за природни условия, обществен живот, причини и взаимовръзки ("Защо?", "Къде?" и др.)
 9. Тестови задачи по история за исторически карти
 10. Тестови задачи по история с отворен отговор върху най-важните дати от българската история


Още тестове по история и цивилизация за 5 клас

Тест по история и цивилизация (Национално външно оценяване)- 2008 г.

Тест по история и цивилизация (Национално външно оценяване)- 2009 г.

Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация:

    - Тестовете от общинския кръг на олимпиадите по история и цивилизация са свалени от сайта

Областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация:

    - Тестовете от областния кръг на олимпиадите по история и цивилизация са свалени от сайта


Полезни връзки по история и цивилизация за 5 клас

Хронология на по-важните събития изучавани по история и цивилизация в 5 клас

 

Полезни връзки по история и цивилизация за 5 клас

Аудио уроци

В началото