СОУ "Методий Драгинов"

История и цивилизация за 6 клас

"Историята е полезна не защото четем в нея миналото, а защото четем в нея бъдещето."

Ж.Б.Сей, френски учен

       

                            Паисий Хилендарски           Васил Левски          Стефан Стамболов          Тодор Живков

    В шести клас обучението по история е естествено продължение на учебната програма от V клас. Изучаваният период обхваща времето от началото на ХVІІІ до края на ХХ век.

учебник по история за 5 клас

 

В СОУ "Методий Драгинов" използваме учебника по история и цивилизация на издателство "Просвета".

Автори: Райна Гаврилова, Мария Радева, Евгения Калинова

 

 

 

  Тестове по история за 6 клас по уроци

 1. Тест по история за 6 клас върху урока "Българите навлизат в Новото време"
 2. Тест по история за 6 клас върху урока "Стопански промени през 18 - 19 век"
 3. Тест по история за 6 клас върху урока "Светът на възрожденските българи"
 4. Тест по история за 6 клас върху урока "Съжителство с другите"
 5. Тест по история за 6 клас върху урока "Първите будители: Паисий и Софроний"
 6. Тест по история за 6 клас върху урока "Новото българско училище"
 7. Тест по история за 6 клас върху урока "Българската възрожденска култура"
 8. Тест по история за 6 клас върху урока "Движение за независима църква"
 9. Тест по история за 6 клас върху урока "Борбите на българите през първата половина на 19 век"
 10. Тест по история за 6 клас върху урока "Българската освободителна революция (1856 - 1868)"
 11. Тест по история за 6 клас върху урока "Българската освободителна революция (1869 - 1873)"
 12. Тест по история за 6 клас върху урока "Априлското въстание (1876)"
 13. Тест по история за 6 клас върху урока "Освобождението: Руско-турската война (1877 - 1878)"
 14. Тест по история за 6 клас върху урока "Възстановяване на българската държава (1877 - 1879)"
 15. Тест по история за 6 клас върху урока "Възстановяване на българскатадържава (1879 - 1884)"
 16. Тест по история за 6 клас върху урока "Българският нацинален въпрос"
 17. Тест по история за 6 клас върху урока "Българите извън пределите на свободната държава"
 18. Тест по история за 6 клас върху урока "Българската следосвобожденска демокрация (1886 - 1894г.). Стефан Стамболо"
 19. Тест по история за 6 клас върху урока "Българската следосвобожденска демокрация до края на ХIХ век (1894-1901г.)"
 20. Тест по история за 6 клас върху урока "Съединението 1885"
 21. Тест по история за 6 клас върху урока "България по пътя на модернизацията. Независимостта (1908)"
 22. Тест по история за 6 клас върху урока "Войни за национално обединение"
 23. Тест по история за 6 клас върху урока "Политически живот (1918-1925)"
 24. Тест по история за 6. клас върху урока "България в периода 1926-1939 г. От демокрация към тоталитарно управление"
 25. България и неспокойният европейски мир
 26. Тест по история за 6. клас върху урока "България в годините на Втората световна война (1939-1944)"
 27. Тест по история за 6. клас върху урока "Всеобщ напредък ва началото на ХХ век" и уроците от раздел 3
 28. Тест по история за 6. клас върху урока "Стопански промени и модерни производствени технологии" и уроците от раздел 3
 29. Тест по история за 6. клас върху урока "Дуохвни процеси в следосвобожденското българско общество" и уроците от раздел 3
 30. Тест по история за 6. клас върху урока "Българинът на прага на ХХ век" и уроците от раздел 3
 31. Тест по история за 6. клас върху урока "Всекидневният живот" и уроците от раздел 3
 32. Тест по история за 6. клас върху урока "Българското общество през военните години" и уроците от раздел 3
 33. Тест по история за 6. клас върху урока "Променящият се свят на българина след Първата световна война" и уроците от раздел 3
 34. Тест по история за 6. клас върху урока "Културните търсения след Първата световна война" и уроците от раздел 3
 35. Тест по история за 6. клас върху урока "Политическата система на комунизма. Политически живот в България (1944-1989)"
 36. Тест по история за 6. клас върху урока "Икономически промени в селото и града"
 37. Тест по история за 6. клас върху урока "Българското общество (1944-1989)"
 38. Тест по история за 6. клас върху урока "България зад желязната завеса (1944-1989)"
 39. Тест по история за 6. клас върху урока "Краят на комунизма"
 40. Тест по история за 6. клас върху урока "Българският гражданин. Предизвикателствата на прехода (1990-1997)"
 41. Тест по история за 6. клас върху урока "България в обединяваща се Европа"

  Тестове по история за 6 клас върху всичко изучено до урока

 1. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Стопански промени през 18 - 19 век"
 2. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Светът на възрожденските българи"
 3. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Съжителство с другите"
 4. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Първите будители: Паисий и Софроний"
 5. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Новото българско училище"
 6. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Българската възрожденска култура"
 7. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Движение за независима църква"
 8. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Борбите на българите през първата половина на 19. века"
 9. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Българската освободителна революция (1856-1868)"
 10. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Българската освободителна революция (1869-1873)"
 11. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Априлското въстание (1876)"
 12. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Освобождението: Руско-турската война (1877 - 1878)"
 13. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Възстановяване на българската държава (1877 - 1879)"
 14. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Възстановяване на българската държава (1879 - 1884)"
 15. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Българският национален въпрос"
 16. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Българите извън пределите на свободната държава"
 17. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Българската следосвобожденска демокрация (1886 - 1894г.). Стефан Стамболов"
 18. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Българската следосвобожденска демокрация до края на ХIХ век (1894-1901г.)"
 19. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Съединението 1885"
 20. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "България по пътя на модернизацията. Независимостта (1908)"
 21. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Войни за национално обединение"
 22. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Политически живот (1918-1925)"
 23. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "България в периода 1926-1939 г. От демокрация към тоталитарно управление"
 24. България и неспокойният европейски мир
 25. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "България в годините на Втората световна война (1939-1944)"
 26. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Всеобщ напредък в началото на ХХ век" и уроците от раздел 3
 27. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Стопански промени и модерни производствени технологии" и уроците от раздел 3
 28. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Духовни процеси в българското следосвобожденско общество" и уроците от раздел 3
 29. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Българинът на прага на ХХ век" и уроците от раздел 3
 30. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Всекидневният живот" и уроците от раздел 3
 31. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Българското общество през военните години" и уроците от раздел 3
 32. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Променящият се свят на българина след Първата световна война" и уроците от раздел 3
 33. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Културните търсения след Първата световна война" и уроците от раздел 3
 34. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Политическата система на комунизма. Политически живот в България (1944-1989)"
 35. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Икономически промени в селото и града"
 36. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Българското общество (1944-1989)"
 37. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "България зад желязната завеса (1944-1989)"
 38. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Краят на комунизма"
 39. Тест по история за 6 клас върху всичко изучено до урока "Българският гражданин. Предизвикателствата на прехода (1990-1997)"
 40. Тест за изходно ниво по история за 6 клас

Тестове по история и цивилизация за 6 клас

Тест по история и цивилизация (Национално външно оценяване) - 2009 г.

Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация:

    - Тестовете от общинския кръг на олимпиадите по история и цивилизация са свалени от сайта

Областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация:

    - Тестовете от областния кръг на олимпиадите по история и цивилизация са свалени от сайта